Konsernet

Konsernet består i dag av 9 selskaper.

Konsernet

Konsernet består i dag av 6 selskaper hvor båtdrift, management, eiendomsdrift, fiskemottak og mekanisk verksted er representert.

BESØKSADRESSE
Sjøveien 43

8411 Lødingen

POSTADRESSE
Postboks 113
8411 Lødingen

KONTAKTINFO
Telefon: +47 76 93 34 00
Telefax: +47 76 93 34 01
E-post: mail@ytterstad.com