Ytterstadrederiet i Lødingen har bestilt nytt flaggskip.

M.Ytterstad
Hovedfunksjonen til skipet er snurping og pelagisk tråling.

Skipet har en lengde på 75 m og bredde på 15.40 m og en tankkapasitet på 2100 m3. Lugarkapasitet er for 20 mann. Hovedfunksjonene til skipet er snurping og pelagisk tråling.

Skipet er meget avansert utrustet for også å kunne utføre spesialoppdrag i tillegg til snurpe- og trålfiske.

Prosjektet er utviklet av Skipsteknisk AS i Ålesund  i nært samarbeid mellom rederiet, og har betegnelsen ST 135. Under prosjektutviklingen er det lagt veldig stor vekt på å utruste skipet med det aller fremste og beste utstyret under hensyntagen til helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Videre er det lagt stor vekt på tekniske løsninger og tilretteleggelse slik at skipet kan benyttes til forskningsoppdrag i Nord områdene og likeledes servicefunksjoner for olje- og offshoreindustrien i Norskehavet og Barentshavet.

Skipet er utrustet med senkekjøl for instrumentplassering på samme måte  som på moderne havforskningskip. Skipet  er også  utrustet med separat dieselelektrisk fremdriftssystem som tenkes benyttes i letefaser samt under forskning og andre  spesialoperasjoner.

Dynamisk posisjonering er tatt hensyn til med at den er utstyrt med 2 store side thrustere i akterskipet.

Skipet er utstyrt med doble rulledempingstanker for å bedre kunne regulere bevegelser under forskjellige  operative kondisjoner og således god komfort på personell.

Innredning er  basert på moderne design og  utformet  med høye krav til støydemping .

For  tiden gjennomføres modell testing av skrog og propellersystem for å optimalisere motstand og brennoljeforbruk.

Byggestart er februar  2013 og levering Juli 2014