Skrei nr. 2.000.000 levert Spania fra Ytterstad Fiskeriselskap AS sitt datterselskap, Sjøfisk AS på Bjarkøy.

skrei nr 2millUtdrag fra Fiskeribladet Fiskaren 05.03.2013:

Skreien som ble pakket i gullforgylte esker og sendt til Spania som nummer to million kom fra et ordinært hal på Bleiksegga. Men den ble levert levende.

Tidlig mandag morgen ankom skrei nummer to million fiskemarkedet Merca Madrid, og fiskeri- og kystministeren vår hadde flydd ned ens ærend for å ta imot jubileumsfisken.

Fiskerne som leverte fisken, synes ikke den utmerket seg på noen måte. Den var verken større eller finere enn torsk flest.

– Det var egentlig et helt ordinært hal vi gjorde på Bleiksegga. Alt var helt normalt, sier skipper på «Ballstadøy», Jan Petter Børresen til fbfi.no.

Først da seddelen ble skrevet, fikk skipperen på snurrevadbåten høre at han hadde kommet med det som skulle bli skrei nummer to million til Spania iløpet av 15 år.

– Det er litt spesielt at skreien kom fra leveransen vår, sier Børresen fornøyd.
I år er det tredje vinteren fangsten fra «Ballstadøy» blir levert til AS Sjøfisk på Bjarkøy i Troms.

Hos AS Sjøfisk ble den utvalgte skreien pakket i isoporeske med gullskrift, som fortalte at det var skrei nummer to million. Slik ble jubileumsskreien symbolet på den spanske rekordimporten da traileren ankom fiskemarkedet.

Det som er mest spesielt med skreien, er at den ble fisket torsdag og levert fersk på fiskemarkedet mandag. Årsaken til dette er at den ble levert levende til mottaket.

AS Sjøfisk lagrer fisken i merder, til den skal pakkes.

– Vårt utgangspunkt er at det eneste vi pakker som fersk skrei er hentet levende fra merdene våre, sier daglig leder Geir Johnsen.

I motsetning til fiskerene, synes Johnsen skrei nummer to million var ekstra flott.
– Den var så fin på skinnet, i fasongen og alt. Fisken ble plukket ut fordi den var en flott skrei, rett og slett.

Fisken ble levert fredag, og pakket og sendt lørdag. Tidlig mandag ble esken åpnet ved en høytidelig seremoni på fiskemarkedet i den spanske hovedstaden.

Kun to båter, «Olagutt» og «Ballstadøy», leverer levende fisk til AS Sjøfisk.
«Ballstadøy» har 150 tonn igjen av kvota på 520 tonn torsk. I tillegg får de en kvotebonus på 50 prosent, på fisken som de leverer levende.

 

Ytterstadrederiet i Lødingen har bestilt nytt flaggskip.

M.Ytterstad
Hovedfunksjonen til skipet er snurping og pelagisk tråling.

Skipet har en lengde på 75 m og bredde på 15.40 m og en tankkapasitet på 2100 m3. Lugarkapasitet er for 20 mann. Hovedfunksjonene til skipet er snurping og pelagisk tråling.

Skipet er meget avansert utrustet for også å kunne utføre spesialoppdrag i tillegg til snurpe- og trålfiske.

Prosjektet er utviklet av Skipsteknisk AS i Ålesund  i nært samarbeid mellom rederiet, og har betegnelsen ST 135. Under prosjektutviklingen er det lagt veldig stor vekt på å utruste skipet med det aller fremste og beste utstyret under hensyntagen til helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Videre er det lagt stor vekt på tekniske løsninger og tilretteleggelse slik at skipet kan benyttes til forskningsoppdrag i Nord områdene og likeledes servicefunksjoner for olje- og offshoreindustrien i Norskehavet og Barentshavet.

Skipet er utrustet med senkekjøl for instrumentplassering på samme måte  som på moderne havforskningskip. Skipet  er også  utrustet med separat dieselelektrisk fremdriftssystem som tenkes benyttes i letefaser samt under forskning og andre  spesialoperasjoner.

Dynamisk posisjonering er tatt hensyn til med at den er utstyrt med 2 store side thrustere i akterskipet.

Skipet er utstyrt med doble rulledempingstanker for å bedre kunne regulere bevegelser under forskjellige  operative kondisjoner og således god komfort på personell.

Innredning er  basert på moderne design og  utformet  med høye krav til støydemping .

For  tiden gjennomføres modell testing av skrog og propellersystem for å optimalisere motstand og brennoljeforbruk.

Byggestart er februar  2013 og levering Juli 2014

Ny nettside

Nettsiden er for tiden under oppbygning og vil i løpet av kort tid være oppdatert.