Ytterstad Invest AS

Ytterstad Invest AS håndterer konsernets investeringer hvor organisasjonen representerer en minoritetandel.