Sjøveien 43 AS

Sjøveien 43 AS er et eiendomsselskap hvor blant annet konsernets administrasjon er leietakere.

Det ble i løpet av vinter/vår 2011/2012 gjennomført en vesentlig oppgradering av lokalene.